Brown-Daub Chevrolet of Nazareth
819 Nazareth Pike, Nazareth, PA 18064